Rokietnica

Garść ciekawych i przydatnych inforamcji 🙂

Ciekawe:

Rokietnica to gmina o powierzchni 79km2 znajdują się tu 174km tras turystycznych i ponad 2,5 hektara parków.
Kościół w Sobocie fundowany był w 1367 roku, istnieją również wzmianki w dokumentach o pierwszym proboszczu z 1367 roku. Obecna świątynia, ma charakter późnogotycki, zbudowano ją w 1510 roku z fundacji Jana Sobockiego, miejscowego proboszcza i kanonika katedralnego.  W 1780 roku, groziło jej zawalenie, dlatego też została odrestaurowana przez Ksawerego Moraczewskiego, komornika kaliskiego, do którego wieś w tym czasie należała. W roku 1894 proboszcz Maksymilian Baraniecki odnowił i upiększył kościół. Nowe organy i schody na chór ufundowała w roku 1897 Pani Dziembowska. Z roku 1906 pochodzi ołtarz z  marmurową mensą. Pałac w Napachaniu został wybudowany w 1897 r. dla Rudolfa Griebla przez berlińską firmę architektoniczną Solf i Wichards. To okazała rezydencja neorenesansowa nawiązująca do renesansu północno europejskiego zwanego wówczas „Queen Anne Revival”. Opracowanie rzemieślnicze, opracowane detale architektoniczne, stawiają budynek w rzędzie najlepszych osiągnięć tego stylu w całej Europie północnej. Jest to piętrowy budynek z wysoką, kwadratową wieżą, z cegły, na kamiennej podmurówce.  Ozdobny portal wejściowy do pałacu zrobiony jest z piaskowca. Kościół w Cerekwicy p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, fundowany przed 1404 rokiem. Pierwsze wiadomości o proboszczu odnotowano w 1404 roku, był nim Piotr Czerzuch.

Pierwszy kosciół śś. Wojciecha i Katarzyny został w roku 1556 przekazany innowiercom przez Jana Szamotulskiego, właściciela wsi. W 1626 roku kościołowi groziło zawalenie, a w czasie potopu szwedzkiego kościół spłonął wraz z okolicznymi zagrodami. W 1732 roku ówczesny właściciel Jan z Bnina Radzewski, zbudował nowy kościół pw. Św. Wojciecha, drewniany na planie krzyża, który został zniszczony przez pożar w XVIII w. Kościół w Rokietnicy p.w. Chrystusa Króla Wszechświata został zbudowany ok. 1890 roku przez gminę ewanglicką. W 1945 roku został przejęty przez kościół rzymsko-katolicki jako filialny parafii w Cerekwicy. od 1980 roku, na mocy dekretu ks. abp. Jerzego Stroby, stał się kościołem parafialnym. Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu. Wyznaczenie w 2000r, w gminie Rokietnica, na powierzchni około 1150 hektarów Pawłowicko-Sobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wobec narastającej degradacji środowiska przyrodniczego, było swoistym kołem ratunkowym rzuconym naturze. Wprowadzone zasady zagospodarowania na tym terenie zmierzają przede wszystkim do utrzymania ciągłości i trwałości istniejących kompleksów leśnych, głównie mieszanych, z dębem, grabem, olchą, wilgotnych łąk, naturalnych zadrzewień, zabraniają zmiany stosunków wodnych, stosowania w gospodarce rolnej środków chemicznych o wysokiej toksyczności, palenia ognisk i palenisk poza miejscami do tego wyznaczonymi, niszczenia gleby i jej powierzchni, nakładają surowe kary za wylewanie nieczystości płynnych czy tworzenie dzikich wysypisk śmieci. Być może dzięki tym działaniom udało się utrzymać w ostoi Doliny Samicy Kierskiej występowanie 19 lęgowych gatunków ptaków. Liczebność 1 gatunku lęgowego – bączka oraz dwóch migrujących gęsi: zbożowej i białoczelnej, mieści się w kryteriach wyznaczonych przez BirdLife International. Ponad 5 gatunków zostało wymienionych w Polskiej Czerwonej Książce Zwierząt, a ostoja bączka z rodziny czaplowatych, gnieżdżącego się w gęstych trzcinach i torfowiskach, jest jedną z 10 najważniejszych w Polsce.  To wszystko już wiecie ale czy wiecie, że wszędzie tam dowieziemy bezpłatnie najlepsze sushi z Jonetsu?
Adres

JONETSU Sushi
Galeria Sucholeska /1 Piętro/
ul. Obornicka 85 – Suchy Las


Godziny otwarcia

pon-czw: 12.00 – 21.00
pt-sob: 12.00 – 22.00
nd: 12.00 – 19.00


Zadzwoń i zamów

+48 501 333 823